Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Mitä huojennuksia on mahdollista saada Kotipalvelu Sireman palveluista

Lisätty 12.04.2018

 

 

 Usein vanhuksille tulee yllätyksenä, että kotipalveluiden hyödyntämisestä voi saada veroetua. Yleisimmät edut ovat arvonlisäverottomuus sekä kotitalousvähennys, joihin kumpaankin liittyy erilaisia ehtoja ja edellytyksiä.  

 

 

Arvonlisäveroton palvelu

Arvonlisäverotonta palvelua voi saada vain jos:

1. Asiakkaan toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia joko pysyvästi tai tilapäisesti, eikä hän pärjää tästä syystä kotonaan omin voimin. Palveluita tarjoavan yrityksen tehtävänä on arvioida oikeus alvittomaan palveluun.

2. Palvelua tuottavan yrityksen tulee olla rekisteröity kunnan yksityisten sosiaalihuoltopalveluiden antajien rekisteriin. Kotipalvelu Sirema kuuluu Porin perusturvakeskuksen palvelusetelituottajiin ja sillä on omavalvontasuunnitelma. Kotipalvelu Sireman omavalvontasuunnitelman voit lukea avaamalla Yritys-sivulla olevan linkin. 

3. Asiakas ja yritys ovat yhteistyössä laatineet kirjallisen sopimuksen sekä hoito- tai palvelusuunnitelman. Siihen tulee sisältyä sosiaalihuollon tarpeen peruste, kuvaus palvelujen käyttäjän toimintakyvystä ja palvelun tarpeesta sekä tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli toisin sanoen sopimuksessa tulee eritellä, mitä palveluita asiakas aikoo ostaa, ja kuinka paljon.

Arvonlisäverottomuus ei edellytä kunnan asiakkaalle myöntämää palveluseteliä. Ellei sosiaalihuoltopalvelun myynti perustu viranomaisen tekemään päätökseen, tulee palveluntuottajan ja asiakkaan tehdä keskenään kirjallinen sopimus, josta näkyvät sopimuksen ehdot, asiakasmaksut sekä palveluntuottajan ja asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet. Sosiaalihuolto voi olla arvonlisäverotonta ainoastaan sillä edellytyksellä, että sosiaalihuollon saaja on sosiaalihuoltoon oikeutettu (määritelty sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä).

Lisäksi arvonlisäverottoman sosiaalihuoltopalvelun tuottamiseksi tarvitaan palvelu-, hoito-kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma. Jos sosiaalihuollon tarjoaminen perustuu viranomaisen päätökseen, suunnitelman laatiminen kuuluu viranomaiselle. Ellei myynti perustu viranomaisen tekemään päätökseen, suunnitelman laatiminen kuuluu palvelun tuottajalle. Suunnitelmasta tulee ilmetä ainakin sosiaalihuollon tarpeen peruste, palvelujen ja hoidon tarve ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmasta siten selviää, miksi asiakas tarvitsee esimerkiksi tukea asumiseensa tai muuta huolenpitoa ja miten tämä tuki järjestetään. Suunnitelmasta on syytä ilmetä, että palvelun tarve johtuu sellaisesta syystä, että palvelun olisi voinut saada sillä perusteella myös kunnan järjestämänä sosiaalihuoltopalveluna.

Kotipalvelu Sireman arviointikäynnillä laaditaan sopimus ja suunnitelma ja sitä varten olisi hyvä varata esille esim. lääkärinlausuntoja (ei pakollinen), joiden perusteella voidaan määritellä sosiaalihuoltopalvelun tarve.

Verohallinto/arvonlisävero

 

Kotitalousvähennys

Saat kotitalousvähennystä tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä. Siihen kuuluu esimerkiksi lasten, vanhusten ja vammaisten hoito, kuten peseminen, pukeminen, syöttäminen ja muu huolenpito. Hoiva- ja hoitotyötä ovat myös toisen avustaminen kaupassa sekä pankissa ja apteekissa asiointi toisen puolesta.

Jos kunta on antanut palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen tehtyyn työhön, kotitalousvähennystä ei tästä enää saa edes omavastuuosuudesta. Palveluseteli tai maksusitoumus estää vähennyksen, vaikka seteliä ei edes käyttäisi. 

Kotitalousvähennyksen omavastuu

Kotitalousvähennyksen omavastuu on vuonna 2018 100 euroa ja vähennyksen enimmäismäärä 2 400 € per henkilö. Tärkeä asia on se, että kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat molemmat saada kotitalousvähennyksen. Tässä tapauksessa puolisoiden maksimivähennys on 4 800 €.

Verohallinto/kotitalousvähennys

 

Palveluseteli

Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville.
Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen.
Palvelusetelin saa asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta ja muista kunnan palveluyksiköistä, jotka myös antavat lisätietoja palvelusetelistä.

https://www2.pori.fi/perusturva/vanhuspalvelut/ytTp5OWql.html#mctmp

Moni ikä-ihminen saisi palveluita jopa puoleen hintaan "Sääli, että tätä ei tiedetä"

Lisätty 12.04.2018

 

 Teksti on lainaus tutkija Tuija Härkin kirjoituksesta

toimittaja Olli-Pekka Kursi : Yle  Arvonlisävero 17.3.2017 klo 17.23/

päivitetty 20.3.2017 klo 11.14 

 

 

Korkea ikä, lonkkaleikkaus tai vaativa perhetilanne saattavat heikentää toimintakykyä. Apua arkeen voi ostaa arvonlisäverottomasti ja kotitalousvähennys päälle.

Tutkija Taija Härkki haluaa vähän saarnata.

Hänen mielestään liian harvat vanhukset tai toimintakyvyltään heikentyneet ihmiset tietävät mahdollisuudesta ostaa sosiaalipalveluja ilman arvonlisäveroa.

Arkea helpottavia sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi kotipalvelun tukipalvelut, jotka käytännössä tarkoittavat siivoamista, ikkunanpesua, kaupassakäyntiä ja saattoapua.

Lisäksi palvelujen hintaa voi alentaa hakemalla kotitalousvähennystä.

Härkki laskee, että lakipykälän ansiosta ne, jotka ovat siihen oikeutettuja, voivat säästää jopa puolet palveluntarjoajien normaalihinnoista.

- Jos siivouspalvelun keskihinta yhdeltä tunnilta olisi noin 33 euroa, arvonlisäverottomana ja kotitalousvähennyksen jälkeen asiakkaan maksettavaksi jää siitä noin puolet, eli 15-20 euroa.

Taija Härkkiä harmittaa, että millään taholla ei ole erityistä velvollisuutta kertoa tästä mahdollisuudesta. Siksi hän itse on ottanut asiakseen pitää aiheesta meteliä erityisesti vanhusten takia.

- Minulle soitti pyörätuolissa oleva henkilö, joka olisi saanut palvelut ilman alvia jo kolmen vuoden ajan! Se on sääli, että tätä ei tiedetty.

Palvelusopimuksessa määritetään se, mitä siivotaan

Käytännössä homma etenee seuraavalla tavalla.

Henkilö, jonka toimintakyky heikentynyt, voi ottaa yhteyttä rekisteröityneisiin, yksityisiin sosiaalipalveluiden tarjoajiin.

Palveluntarjoaja ja ostaja tekevät keskenään palvelusopimuksen. Ostaja itse kertoo, millä tavalla hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Se voi olla esimerkiksi iän tuomat rajoitteet, muistisairaus, lonkkaleikkaus, uupuminen omaishoitajana tai pienten lasten kanssa.

Tähän ei tarvita lääkärintodistusta tai muuta virallista lausuntoa. Oma arvio riittää.

Palvelusopimukseen määritellään myös se, mitä palveluja asiakas haluaa ostaa. Esimerkiksi kuinka monta kertaa viikossa kotona siivotaan ja mitä siivotaan.

Lopuksi palveluntarjoaja päättää onko asiakas oikeutettu alvittomaan hintaan. Kun sopimukseen päästään, niin alv-vähennys jää lopulta palveluntarjoajan ja verottajan väliseksi asiaksi.

 

Mistä rekisteröidyt palveluntuottajat löytyvät?

 

Sopivan palveluntuottajan löytyminen voi tuottaa päänvaivaa. Osa kunnista on laatinut rekistereitä, joissa eri alojen alvittomien palveluiden tuottajia on listattu.

Esimerkiksi Vantaalla on jo yli 120 palveluntuottajaa. Lisäksi kaupungin edustaja tapaa kaikki ilmoituksen tehneet palveluntuottajat ennen kuin ne lisätään listaan.

- Tapaamisen tarkoituksena on varmistaa yrityksen sopivuus, mutta myös rakentaa kumppanuutta eri palveluntarjoajien kanssa, kertoo kotihoidon esimies Tiia Kotilainen Vantaan kaupungilta.

Vaikka päätösvalta on asiakkaalla, vaihtoehtojen runsaus ei välttämättä tee asiasta yhtään helpompaa. Kaupunki ei voi päätöksenteossa auttaa, koska se ei saa suositella mitään yksittäistä toimijaa, pahoittelee Kotilainen.

 

Laillinen mahdollisuus säästää rahaa

 

-Jos iäkkäällä palvelun ostajalla ei ole lähiomaisia auttamassa, voi päätös olla hankala.

Tutkija Taija Härkki toivoo, että hänen perustamalleen Elias.fi-nettisivulle voitaisiin jossain vaiheessa saada kaikki alvittomia sosiaalipalveluja myyvien palveluntuottajien tiedot. Se helpottaisi valintaa ja päätöksentekoa. Härkki haluaa myös rohkaista kansalaisia tarttumaan lailliseen mahdollisuuteen säästää rahaa. 

- Me suomalaiset ja erityisesti ikäihmiset pelkäämme, että tässä rikotaan jotain lakia, mutta ei rikota. Minä kehotan kyllä tarttumaan tilaisuuteen! sanoo tutkija Tuija Härkki