Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Mitä huojennuksia on mahdollista saada Kotipalvelu Sireman palveluista

Lisätty 12.04.2018

 

 

 Usein vanhuksille tulee yllätyksenä, että kotipalveluiden hyödyntämisestä voi saada veroetua. Yleisimmät edut ovat arvonlisäverottomuus sekä kotitalousvähennys, joihin kumpaankin liittyy erilaisia ehtoja ja edellytyksiä.  

 

 

Arvonlisäveroton palvelu

Arvonlisäverotonta palvelua voi saada vain jos:

1. Asiakkaan toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia joko pysyvästi tai tilapäisesti, eikä hän pärjää tästä syystä kotonaan omin voimin. Palveluita tarjoavan yrityksen tehtävänä on arvioida oikeus alvittomaan palveluun.

2. Palvelua tuottavan yrityksen tulee olla rekisteröity kunnan yksityisten sosiaalihuoltopalveluiden antajien rekisteriin. Kotipalvelu Sirema kuuluu Porin perusturvakeskuksen palvelusetelituottajiin ja sillä on omavalvontasuunnitelma. Kotipalvelu Sireman omavalvontasuunnitelman voit lukea avaamalla Yritys-sivulla olevan linkin. 

3. Asiakas ja yritys ovat yhteistyössä laatineet kirjallisen sopimuksen sekä hoito- tai palvelusuunnitelman. Siihen tulee sisältyä sosiaalihuollon tarpeen peruste, kuvaus palvelujen käyttäjän toimintakyvystä ja palvelun tarpeesta sekä tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli toisin sanoen sopimuksessa tulee eritellä, mitä palveluita asiakas aikoo ostaa, ja kuinka paljon.

Arvonlisäverottomuus ei edellytä kunnan asiakkaalle myöntämää palveluseteliä. Ellei sosiaalihuoltopalvelun myynti perustu viranomaisen tekemään päätökseen, tulee palveluntuottajan ja asiakkaan tehdä keskenään kirjallinen sopimus, josta näkyvät sopimuksen ehdot, asiakasmaksut sekä palveluntuottajan ja asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet. Sosiaalihuolto voi olla arvonlisäverotonta ainoastaan sillä edellytyksellä, että sosiaalihuollon saaja on sosiaalihuoltoon oikeutettu (määritelty sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä).

Lisäksi arvonlisäverottoman sosiaalihuoltopalvelun tuottamiseksi tarvitaan palvelu-, hoito-kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma. Jos sosiaalihuollon tarjoaminen perustuu viranomaisen päätökseen, suunnitelman laatiminen kuuluu viranomaiselle. Ellei myynti perustu viranomaisen tekemään päätökseen, suunnitelman laatiminen kuuluu palvelun tuottajalle. Suunnitelmasta tulee ilmetä ainakin sosiaalihuollon tarpeen peruste, palvelujen ja hoidon tarve ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmasta siten selviää, miksi asiakas tarvitsee esimerkiksi tukea asumiseensa tai muuta huolenpitoa ja miten tämä tuki järjestetään. Suunnitelmasta on syytä ilmetä, että palvelun tarve johtuu sellaisesta syystä, että palvelun olisi voinut saada sillä perusteella myös kunnan järjestämänä sosiaalihuoltopalveluna.

Kotipalvelu Sireman arviointikäynnillä laaditaan sopimus ja suunnitelma ja sitä varten olisi hyvä varata esille esim. lääkärinlausuntoja (ei pakollinen), joiden perusteella voidaan määritellä sosiaalihuoltopalvelun tarve.

Verohallinto/arvonlisävero

 

Kotitalousvähennys

Saat kotitalousvähennystä tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä. Siihen kuuluu esimerkiksi lasten, vanhusten ja vammaisten hoito, kuten peseminen, pukeminen, syöttäminen ja muu huolenpito. Hoiva- ja hoitotyötä ovat myös toisen avustaminen kaupassa sekä pankissa ja apteekissa asiointi toisen puolesta.

Jos kunta on antanut palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen tehtyyn työhön, kotitalousvähennystä ei tästä enää saa edes omavastuuosuudesta. Palveluseteli tai maksusitoumus estää vähennyksen, vaikka seteliä ei edes käyttäisi. 

Kotitalousvähennyksen omavastuu

Kotitalousvähennyksen omavastuu on vuonna 2018 100 euroa ja vähennyksen enimmäismäärä 2 400 € per henkilö. Tärkeä asia on se, että kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat molemmat saada kotitalousvähennyksen. Tässä tapauksessa puolisoiden maksimivähennys on 4 800 €.

Verohallinto/kotitalousvähennys

 

Palveluseteli

Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville.
Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen.
Palvelusetelin saa asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta ja muista kunnan palveluyksiköistä, jotka myös antavat lisätietoja palvelusetelistä.

https://www2.pori.fi/perusturva/vanhuspalvelut/ytTp5OWql.html#mctmp