Sinun ja kotisi parhaaksi

Esteettömyys

Koti on paras paikka maailmassa! Aina siellä ei ole helppoa liikkua ja pärjätä arkisissa askareissa. Miettimällä ratkaisuja käyttämällä lähtökohtana esteettömyyttä kodista saadaan toimiva ja turvallinen. Esteettömyys ei rakennusvaiheessa yleensä tuota lisäkustannuksia, kyse on vain hyvästä suunnittelusta.  Hoitoalan koulutuksen saaneena ja esteettömyyskartoittajan tutkinnon suorittaneena minulle on luontevaa tehdä suunnitelmia siltä pohjalta, että esteettömyysasiat tulevat huomioiduiksi.

Esteetön koti vauvasta vaariin

  • Esteettömyys parantaa elämänlaatua, luo turvallisuutta ja vähentää tapaturmariskiä.
  • Esteettömyys on keskeinen osa hyvää elämänlaatua.
  • Esteettömyys helpottaa tavaroiden kuljettamista, siivousta ja tilojen huoltoa
  • Esteettömyys voidaan ajatella myös varautumisena tulevaisuuteen, jossa otetaan huomioon elämänkaaren mukanaan tuomat muutokset.
  • Perheessä, jossa on pieniä lapsia, on huomioitava turvallisuutta monin eri tavoin. Kodin monet perustoiminnot ja tilat voidaan suunnitella niin, että arki sujuu ja kaikilla on mukava olla.

 

Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua kodin muutostyössä,                 ota yhteyttä.

Katso tästä ideoita ja toteutuksia